Credits

thatsluck kredita

Copyright Copyright

Sve slike prikazane na web lokaciji ili korištene u softveru i e-knjigama pronađene su na mreži na web lokacijama koje omogućavaju njihovu upotrebu i u komercijalne svrhe. U slučaju greške ili ako ste vlasnik slike i ako smatrate da se nepravilno koristi, pošaljite e-mail na info @thatsluck.com, tako da ga možemo odmah ukloniti. Neće ThatsLuck.com koristite ili prikažite slike zaštićene autorskim pravima.

 

Glavni izvori korištenih slika

  • https://unsplash.com
  • https://publicdomainvectors.org
  • https://smartmockups.com
  • https://pixabay.com
  • https://kaboompics.com
  • https://www.pexels.com

Prednja korica priručnika za e-knjige: Las Vegas - Slika Suyash Dixit da Pixabay

 
Video Copyright
Videozapis na početnoj stranici podliježe licenci Creative Commons. Informacije o autoru.
 
Logotip i zaštitni znakovi Autorska prava 
Svi zaštitni znaci pripadaju njihovim legitimnim vlasnicima: spomenuti zaštitni znakovi, logotipi, nazivi proizvoda, trgovačka imena, nazivi korporacija i kompanija, zaštitni su znakovi njihovih vlasnika ili zaštitni znakovi koje su registrovale druge kompanije i korišteni su samo u svrhe objašnjenja, bez ikakve svrhe kršenja važećih autorskih prava. Oznaka gore navedenih zaštitnih znakova i logotipa funkcionalna je samo za opisnu svrhu sadržaja, kako je uređeno važećim zakonodavstvom.